ПОРТАЛ
Податки

Податкові новини

Податковий календар

5 серпня, вівторок Останній день сплати
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за третю декаду липня
8 серпня, п'ятниця Останній день подання
 • звіту про суми податкових пільг за ІІ квартал
11 серпня, понеділок Останній день подання
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу1
 • податкової декларації з ПДВ за II квартал платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ІI квартал (форма № 1ДФ)
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за півріччя
 • розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи за півріччя
 • податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця за півріччя платниками, віднесеними до третьої та п’ятої груп
 • податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями, які перейшли з ІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну та які зареєструвалися протягом ІІ кварталу і не обрали спрощеної системи оподаткування
 • податкової декларації з податку на прибуток банку за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється територіальним органом Міндоходів України, за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями — резиденту України і знаходяться за її межами, за півріччя  
 • декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за II квартал
 • податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за півріччя
 • податкової декларації збору за спеціальне використання води за півріччя
 • податкового розрахунку з плати за користування надрами за ІІ квартал
 • податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя
 • податкової декларації туристичного збору за півріччя

_______________
1Згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств, які подають тільки річну фінансову звітність).

14 серпня, четвер Останній день сплати
 • авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — підприємцями від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
15 серпня, п'ятниця Останній день подання
 • звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки
Останній день сплати
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за першу декаду серпня
 • збору за провадження торговельної діяльності; діяльності з надання платних послуг; торгівлі валютними цінностями (з придбанням торгового патенту) за вересень
19 серпня, вівторок Останній день сплати
 • податку на прибуток підприємства за II квартал
 • ПДВ за II квартал платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за II квартал
 • єдиного податку за ІІ квартал платниками, віднесеними до третьої — шостої груп
 • єдиного податку із сум доходів, що оподаткуються за ставкою 15% і задекларовані фізичними особами — підприємцями, за ІІ квартал
 • податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — підприємцями від провадження господарської діяльності, які перейшли з ІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну та які зареєструвалися протягом ІІ кварталу і не обрали спрощеної системи оподаткування
 • особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за II квартал
 • збору за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал
 • збору за спеціальне використання води за ІІ квартал
 • плати за користування надрами за ІІ квартал
 • екологічного податку за ІІ квартал
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал
 • туристичного збору за ІІ квартал
20 серпня, середа Останній день подання
 • податкової декларації з ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за липень в електронному вигляді усіма платниками ПДВ
 • декларації акцизного податку за липень
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів роботодавцями за липень (форма № Д4 (місячна))
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі в липні
 • розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства за липень
 • податкового розрахунку з плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень
 • податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за липень
 • податкових розрахунків рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за липень
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками за липень
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за липень
Останній день сплати
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за липень (крім гірничих підприємств)
 • авансового внеску з єдиного податку за серпень платниками, віднесеними до першої та другої груп
 • доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції2

_____________
2Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу).

22 серпня, п'ятниця Останній день сплати
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за другу декаду серпня
28 серпня, четвер Останній день сплати
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за липень
29 серпня, п'ятниця Останній день подання
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2013 р. по 30.06.2014 р.
Останній день сплати
 • авансових внесків з податку на прибуток підприємств за серпень
 • ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • акцизного податку за липень
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за липень
 • збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства за липень
 • земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (крім фізичних осіб) за липень
 • фіксованого сільськогосподарського податку за липень
 • плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень
 • збору за користування радіочастотним ресурсом України за липень
 • остаточної суми рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за липень з урахуванням фактично сплачених авансових платежів
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками за липень
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за липень


Джерело: www.visnuk.com.ua
18.01.2012 Свідоцтво платника єдиного податку буде безстроковим
17.01.2012 Перехід до КВЕД 2010 буде здійснюватись поступово
16.01.2012 Правила подання форми № 20-ОПП
13.01.2012 Декларування доходів громадян
12.01.2012 Які можуть бути підстави для відмови у видачі свідоцтва платнику єдиного податку органами державної податкової служби?
12.01.2012 Українців оберігатимуть від алкоголю та тютюну новими акцизами
11.01.2012 Основні нововведення в реєстрації податкових накладних з 01 січня 2012 році!
10.01.2012 Зміни в застосуванні реєстраторів розрахункових операцій
06.01.2012 Запроваджено новий механізм сплати ПДВ
05.01.2012 Строки сплати єдиного податку
05.01.2012 До уваги всіх, хто бажає працювати на єдиному податку з 1 січня 2012 року!
04.01.2012 Яким чином юридична особа має оподатковувати доходи виплачені приватному підприємцю?
03.01.2012 Податок на прибуток підприємств зменшено на 2%
24.12.2011 Платників податків, які зобов'язані реєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі, з 1 січня 2012 року побільшає
20.12.2011 Заяву на отримання свідоцтва подаємо до 25 січня, а заяву на відмову не пізніше 16 грудня.
19.12.2011 Нова податкова накладна
16.12.2011 Порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку
16.12.2011 Продовжено мораторій на фактичні перевірки малого та середнього бізнесу
16.12.2011 Єдиний податок з Нового року по-новому!
14.12.2011 Платникам єдиного податку – юридичним особам – про ставки податку!
14.12.2011 Застосування спрощеної системи оподаткування: подання заяви, терміни та порядок сплати єдиного податку
14.12.2011 До уваги єдинщиків – юридичних осіб, які належать до четвертої групи!
14.12.2011 Податковим періодом для юросіб - єдинників є календарний квартал
14.12.2011 Ставки єдиного податку
13.12.2011 Новації у Податковому кодексі
13.12.2011 Як перевірити правильність заповнення документа в програмі «Податкова звітність» (OPZ)
07.12.2011 Новації у Податковому кодексі
07.12.2011 Про новації в адмініструванні збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
06.12.2011 Які податки необхідно утримати з виплачених дивідендів власнику корпоративних прав?
06.12.2011 Порядок плати за землю змінився
05.12.2011 Мораторій на перевірки малого бізнесу продовжили, щонайменше до першого кварталу 2012 року
05.12.2011 Нові правила спрощеної системи оподаткування
05.12.2011 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники податку, об’єкти оподаткуваня, ставки, пільги та строки сплати.
05.12.2011 Порядок нарахування пені у разі самостійного виявлення помилок
05.12.2011 Про звільнення від оподаткування коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків
02.12.2011 Затверджено нову декларацію з податку на прибуток
02.12.2011 3 1 січня 2012 року “спрощенцям” не потрібно платити 50% від ставки єдиного податку за кожного найманого працівника
01.12.2011 Про оподаткування ПДВ новорічних подарунків
30.11.2011 Підприємці -„спрощенці” не зазнають незручностей при переході на нові правила роботи
22.11.2011 Врегульовано порядок сплати податку на доходи
22.11.2011 Підприємці отримають право на відпустку і лікарняний
18.11.2011 Чи мають право органи ДПС вимагати обов’язкове нарахування мінімальної заробітної плати та утримання ПДФО?
18.11.2011 Пам'ятка громадянину, який веде особисте підсобне господарство
18.11.2011 ВР внесла изменения в Налоговый кодекс
18.11.2011 Законодавчі зміни сприятимуть покращенню умов ведення бізнесу в Україні
18.11.2011 ФОП на загальній системі оподаткування.
17.11.2011 Чи повинні ФОП платники ЄП зберігати документи про витрати і чи обов’язково відображати витрати в книзі обліку?
16.11.2011 Проценти, отримані фізичною особою від розміщення коштів на депозитному банківському рахунку у 2011 році не оподатковуються
16.11.2011 Чи потрібно реєструвати нову книгу обліку доходів та витрат при переході з спрощеної системи оподаткування на загальну систему?
16.11.2011 Податкові накладні, у яких сума ПДВ становить понад 10 тисяч гривень, з 1 січня 2012 року підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
16.11.2011 Як приватному підприємцю визначити перелік витрат, які можуть враховуватись при обчисленні чистого доходу?
15.11.2011 Врегульовано порядок сплати податку на доходи фізичних осіб!
14.11.2011 Чи включається до складу валового доходу сума кредиту, що отримана на розрахунковий рахунок фізичною особою-приватним підприємцем?
14.11.2011 Як оподатковується дохід, отриманий громадянином від продажу вживаних речей через комісійний магазин?
08.11.2011 Як здійснювати оскарження податкових повідомлень-рішень
07.11.2011 Затверджено новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій!
07.11.2011 З 1 січня 2012 року алкогольні напої та тютюнові вироби в м. Черкаси заборонено продавати
03.11.2011 Порядок нарахування пені у разі самостійного виявлення помилок
03.11.2011 Щодо окремих питань, пов’язаних із реєстрацією особи як платника ПДВ
03.11.2011 Щодо проведення процедури реєстрації особи як платника ПДВ
03.11.2011 Налоговая устроит глобальные проверки
02.11.2011 Податкова пропонує дізнатися більше про своїх бізнес-партнерів
02.11.2011 Працюючому студенту – про податкову соціальну пільгу
01.11.2011 Працюючому студенту на замітку
01.11.2011 Яка плата встановлена законодавством на отримання інформації на запит?
29.10.2011 Все про екологічний податок
27.10.2011 Чи має право платник податку на податкову знижку у разі навчання в інтернатурі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів?
27.10.2011 Як оподатковується ПДВ путівка на санаторно-курортне лікування, отримана від фонду соціального страхування
26.10.2011 Які штрафні санкції від податкової загрожують за неналежне оформлення трудових відносин з найманими працівником
26.10.2011 Екологічний податок для суб’єктів господарювання, що мають автономну систему опалювання!
25.10.2011 Форма подачі працівниками заяви на податкову соціальну пільгу
25.10.2011 Про порядок внесення змін до свідоцтва про сплату єдиного податку
24.10.2011 Зміни, які чекають на платників ПДВ з 1 січня 2012 року
24.10.2011 До уваги власників земельних ділянок та землекористувачів-фізичних осіб
24.10.2011 Хочеш стати «спрощенцем» – подавай заяву завчасно
24.10.2011 Прокуратура Черкасской области подвела итоги тендера на ремонт
21.10.2011 Порядок направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням
21.10.2011 Порядок подання Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів та порядок обчислення та сплати збору
20.10.2011 Все про анулювання реєстрації особи як платника ПДВ
19.10.2011 Продовжено строк подання декларації про доходи за 2010 рік для отримання податкової знижки
17.10.2011 Несвоєчасне оприбуткування готівки тягне за собою відповідальність
14.10.2011 Разом із розміром прожиткового мінімуму з 01.10.2011 р. зріс розмір мінімальної зарплати
14.10.2011 Додано обов’язковий реквізит до податкової накладної
13.10.2011 Все про подання податкової квартальної звітності
12.10.2011 Порядок направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням
12.10.2011 Все про анулювання реєстрації особи як платника ПДВ
12.10.2011 Порядок анулювання реєстрації юридичної особи як платника податку на додану вартість
11.10.2011 Платники, які відмовились від реєстраційного номеру з 1 січня 2012 року мають право на податкову знижку
10.10.2011 Як оскаржити податкові повідомлення-рішення
10.10.2011 Код товару в податковій накладній
07.10.2011 Все про процедуру формування звітності в електронному вигляді
05.10.2011 ДПА в Черкаській області надає безоплатну правову допомогу
04.10.2011 За несвоєчасне оприбуткування готівки закон передбачає відповідальність
04.10.2011 Як виписувати податкові накладні
03.10.2011 Все про екологічний податок
03.10.2011 Податківці ксерокопії паспортів в обмінниках не збиратимуть
28.09.2011 Понад 1700 платників ПДВ міста Черкаси вже оцінили переваги звітування в електронному вигляді
28.09.2011 З 1 жовтня 2011 року розмір мінімальної заробітної плати – 985 гривень
26.09.2011 Суб’єкти господарювання, які уклали договір на вивіз та розміщення побутових відходів, є платниками екологічного податку
26.09.2011 Затверджено перелік платних адміністративних послуг
22.09.2011 До уваги підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування!
22.09.2011 Змінено порядок надання податкової знижки фізичним особам
21.09.2011 Внесено зміни до бази оподаткування ПДВ
21.09.2011 Змінено порядок підтвердження підприємницького статусу
20.09.2011 Сплату екологічного податку при ввезенні палива контролюватимуть митні органи
19.09.2011 Послуги стільникового зв’язку не включаються до бази оподаткування ПДВ
15.09.2011 Внесено зміни до бази оподаткування ПДВ!
14.09.2011 Засідання круглого столу зібрало податківців та підприємців
14.09.2011 Доповнено перелік обов’язкових реквізитів, що повинна містити податкова накладна
14.09.2011 Нове в оподаткуванні доходів, отриманих від продажу рухомого майна
12.09.2011 До уваги платників податку на додану вартість! Відбулися зміни у порядку заповнення податкових накладних
12.09.2011 З’явилася нова підстава добровільної ПДВ-реєстрації!
09.09.2011 749 мільйонів гривень зібрали міські податківці
31.08.2011 Звенигородські підприємці отримали нагороди від податкової служби
30.08.2011 Актуальні консультації ДПА в Черкаській області: оскарження рішень податкових органів
29.08.2011 Актуальні консультації ДПА в Черкаській області: про нарахування податкової знижки за 2011 рік
29.08.2011 Податкова взялася за курців
29.08.2011 Графік виїздів бригад «швидкої податкової допомоги» з 29 серпня до 2 вересня
28.08.2011 ДПІ у місті Черкаси: податковий борг скорочується
26.08.2011 Податкова йде до роботодавців
25.08.2011 Володимир Коломієць: «Входимо до п'ятірки кращих областей України»
19.08.2011 Знижки на програмне забезпечення для електронної податкової звітності діятимуть до 1 вересня
18.08.2011 Податковою «швидкою допомогою» скористалася майже тисяча платників
11.08.2011 ДПА в Черкаській області нагадує: З 1 серпня збільшено ставку збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства з 1% до 1,5%
10.08.2011 Податкова роз’яснює, як подавати звіти про суми податкових пільг
10.08.2011 Які податкові накладні необхідно реєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних ДПС України?
08.08.2011 Внесено зміни до Методики оцінки об'єктів оренди
08.08.2011 Податкове законодавство продовжують вдосконалювати
08.08.2011 Додаткових перевірок аптек податкова проводити не буде
05.08.2011 Податкова розповідає про права і обов’язки платників податків
04.08.2011 Яка процедура анулювання реєстрації платника ПДВ?
04.08.2011 Споживання та реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів обмежено
04.08.2011 Щодо роздрібної торгівлі алкогольними напоями на розлив
03.08.2011 «Швидка податкова допомога» - новий сервіс від ДПА в Черкаській області
03.08.2011 Телефонні консультації ДПІ у місті Черкаси
03.08.2011 «Швидка податкова допомога» - новий сервіс від ДПА в Черкаській області
03.08.2011 Щодо окремих питань реєстрації громадян у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків
03.08.2011 Що змінилося в оподаткуванні ПДВ?
02.08.2011 Графік проведення сеансів прямого телефонного зв’язку «Гаряча лінія» у серпні
02.08.2011 Сумлінних “спрощенців” податківці не перевіряють і не перевірятимуть