ПОРТАЛ
Територія і приміщення колишнього заводу плавлених сирів, село Мошни, Черкаський район, Черкаська область

Українська

Адреса Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, провулок Ветеринарний, 18/140
Площа (га) 1
Можливе призначення Виробництво продуктів харчування
Відстань до (км):
залізниці
автомагістралі
обласного центру

35
0,1
30
Наявність або відстань до підключення:
газопостачання
водопостачання
електропостачання


Наявне
Наявне, артезіанська свердловина
Наявне
Форма участі (оренда, продаж, інше) Продаж
Контактна особа Голова сільської ради Антон Чорновіл
Контакти +38 0472 302 540
+38 097 355 59 76

Русский

Адрес Черкасская область, Черкасский район, с. Мошны, переулок Ветеринарный, 18/140
Площадь (га) 1
Возможное назначение Производство продуктов питания
Расстояние до (км):
железной дороги
автомагистрали
областного центра

35
0,1
30
Наличие или расстояние к подключению:
газоснабжение
водоснабжение
электроснабжение


Имеется
Имеется, артезианская скважина
Имеется
Форма участия (аренда, продажа, другое) Продажа
Контактная особа Председатель сельского совета Антон Черновил
Контакты +38 0472 302 540
+38 097 355 59 76

English

Address 18/140, Veterynarny lane, Moshny village, Cherkasy district, Cherkasy oblast
Area (hectares) 1
Possible use Food production
Distance to:
railway
highway
centre of the region

35
0,1
30
Connection possibilities or distance to the nearest:
gas pipeline
water supply system
power supply


Available
Artesian well
Available
Form of participation Sale
Contact person Head of Village Council Anton Chornovil
Phone, mobile phone, fax, е-mail +38 0472 302 540
+38 097 355 59 76