ПОРТАЛ
Теми
Експортний потенціал

Експортний потенціал є органічною складовою частиною національної економіки. Він являє собою здатність національної економіки, зокрема і на регіональному рівні, виробляти конкурентоспроможну на зовнішніх ринках продукцію та експортувати її в достатніх обсягах за світовими цінами. Черкаська область має достатньо розвинені зовнішньоекономічні зв'язки. Підприємства та організації області ведуть торгівлю з партнерами зі 112 країни світу, які входять до різних міжнародних організацій, спілок та співдружностей. Провідними економічними партнерами області є Російська Федерація, Білорусь, Китай, Польща, Туреччина, Німеччина, Франція, Індія.

Контекст